Uniunea Profesiilor Liberale (UPLR) din România vine cu soluții fiscale și bugetare

Brașoveanul Gheorghe Ialomițianu este prim-vicepreședinte al Camerei Auditorilor din România (din 2017) și prim-vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România (din 2018).

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) a trimis Secretariatului General al Guvernului și Ministerului de Finanțe mai multe propuneri fiscale și bugetare pentru protejarea locurilor de muncă, sprijinirea mediului de afaceri și a profesiilor liberale, pentru a diminua efectele crizei „Coronavirus”.

1. Amânarea declarării și plății pentru cel puțin un trimestru (cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației) pentru Impozitul pe venit si Contribuțiile sociale, Impozitul pe profit/ Impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor, TVA – cu următoarele alternative:

Publicitate

i. Fără dobânda sau cu dobânda de politică monetară 2,5%;
ii. Cu garanții, după această perioadă.
iii. Bonificații pentru contribuabilii care plătesc obligațiile în termen, cu aplicabilitate directă (e.g. 5-10%) sau prin extra deducere pentru orice sumă plătită în trimestrul I si II – Credit fiscal începând cu trimestrul III.
iv. Prelungirea termenelor de plată a unor obligații sau eșalonarea acestora în favoarea altor plăți esențiale cum ar fi salarii, furnizori etc.

2. Amânarea termenelor pentru:

a. Depunerea Situații Financiare aferente anului 2019. În special în cazul asociațiilor și fundațiilor (pentru asociațiile profesionale aprobarea situațiilor financiare presupune convocarea adunărilor generale ale membrilor care în aceste condiții nu vor putea avea loc) – propunem un termen de depunere prelungit cu 6-9 luni având în vedere că acestea au un scop pur statistic;
b. Depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394;
c. Începerea unor controale de fond (cu excepția celor legate de rambursări de TVA sau rambursări cu control ulterior generalizate) și amânarea termenelor de plată a obligațiilor suplimentare stabilite în urma acestor controale;
d. Extinderea termenului de notificare pentru restructurare fiscală;
e. Raportările DAC 6, prioritizând alte măsuri. În contextul actual, contribuabilii vor trebui să aloce resurse de personal pe alte probleme, priorități care vor ajuta societățile și economia pe viitor;
f. Depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor în scopuri fiscale și a termenului de plata a taxelor la bugetul local.

3. Declarații online pentru taxe locale, precum taxa de publicitate, taxa de afișaj etc.

4. Scutirea de impozit și contribuții pentru o perioadă de 3-6 luni, pentru salariile plătite în perioada de șomaj tehnic;

5. Scutirea temporară de impozit și contribuții sociale pentru orele suplimentare din următoarele 3-6 luni pentru personalul medical;

6. Modificarea H.G. nr. 1186/ 2000 prin adăugarea COVID-19 pe lista bolilor infectocontagioase, așa încât sa beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare;

7. Posibilitatea compensării datoriilor comerciale ale statului către operatorii economici cu taxele datorate de către aceștia;

8. Eliminarea termenului de exercitare a opțiunii privind TVA la încasare, astfel încât agenții economici eligibili să aibă dreptul să poată implementa acest sistem oricând în timpul anului;

9. Acordarea posibilității de a reveni la declararea și plata impozitului pe profit trimestrial (în sistemul real) pentru agenții economici care au avut altă opțiune, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate;

10. Scutirea de impozit pe venit și de impozit pe profit pentru venituri din:

a. dobânzi aferente obligațiunilor listate;
b. câștiguri de capital din tranzacționarea acțiunilor societăți listate;
c. dividende plătite de societățile listate.

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) solicită scutirea temporară de impozit și contribuții sociale pentru orele suplimentare din următoarele 3-6 luni pentru personalul medical.

11. Scutirea de impozit pe venit și de contribuții sociale a sumelor din rezerve și profituri nedistribuite utilizate pentru acordarea de plăți salariale. Acționarii care utilizează profitul nerepartizat (sau renunță la profiturile repartizate drept dividende) pentru salarii să fie scutiți de orice sarcină fiscală;

12. Modificări ale OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, încât și persoanele fizice independente să poată fi indemnizate la un nivel minim (sunt o serie de activități cu sezonalitate mare care nu au obținut venituri în ultimele șase luni);

13. Acordarea deductibilității din perspectiva impozitului pe profit pentru plata daunelor (aferente unor riscuri neasigurabile – excluse din polițele de asigurare);

14. Analiza din perspectiva dreptului european și inițierea cu Comisia Europeană a unor discuții privind exceptarea de tarife vamale a oricăror echipamente/ substanțe/ materiale necesare în tratarea și prevenirea virusului;

15. Diminuarea plafonului certificat de amânare a plății TVA în vamă (100 milioane RON în prezent);

16. Trecerea medicamentelor materialele/ serviciile SSM necesare pentru prevenție/ dezinfecție/ protecție de la cota redusă sau standard de TVA la cota de 5%;

17. Eliminarea deductibilității limitate de 30% la cesiunea de creanțe. Portofoliul de creanțe neperformante va crește considerabil în contextul economic actual, iar fiscalizarea ridicată a acestei operațiuni economice va bloca posibilitatea sistemului financiar de a-și recupera pierderile suferite;

18. Deductibilitate fiscală pentru provizioanele de continuitate a activității. În această perioadă multe industrii/ activități se vor confrunta cu riscul afectării continuității activității, ceea ce obligă la constituirea de provizioane de risc. Ținând cont de actualul context, ar trebui să se introducă în rândul provizioanelor deductibile și acest tip de provizion de risc de continuitate;

19. Eliminarea plafoanelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienților;

20. Amânarea impozitului pe venit pentru anumite categorii sociale.

Măsuri din afara ariei de impozitare

Conducerea executivă a UPLR, de la stânga la dreapta: Gheorghe Ialomițianu (prim-vicepreședinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), Adrian Vascu (președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), Dan Manolescu (vicepreședinte, Camera Consultanților Fiscali).

1. Publicarea și comunicarea cât mai rapidă a unui plan prin care sunt injectate lichidități în economie (ex. facilitarea accesului la finanțări ieftine pentru sectoarele vulnerabile);

2. Ajutoare de stat în baza Art. 107 (3) b din TFUE – Italia a primit acordul de la Comisia Europeană să utilizeze acest articol – „ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru”;

3. Accesarea cu celeritate a fondurilor internaționale disponibile pentru combaterea efectelor Corona (FMI care și-a anunțat disponibilitatea, BERD s.a.m.d.);

4. Măsuri de încurajare a relocării – suspendarea obligativității autorizării unui agent de munca temporară – leasing de personal (din sectoare cu excedent către sectoare cu deficit) (ex. turism către Farma și alimentare). Crearea în cadrul AJOFM-uri a unor burse în acest sens;

5. Extindere aplicare Lege nr. 52/2011 privind zilierii;

6. Subvenții directe pentru sectoarele afectate care păstrează angajații, încurajarea de angajări noi prin facilități fiscale (ex. scutiri la CAS în anul 2021 pentru cei care nu fac disponibilizări în anul 2020 și scutiri pentru cei care fac angajări în sectoare critice);

7. Limitarea prin lege a prețurilor unor produse esențiale (dezinfectante, măști de protecțtie etc.);

8. Modificarea procedurii pentru obținerea certificatului de forță majoră și eliminarea taxei pentru obținerea acestuia;

9. Organizarea de conferințe online (la nivel de structuri ANAF din teritoriu ) în fiecare săptămână, pentru a lua informații, în timp real, cu privire la problemele cu care se confruntă, așa încât măsurile de contracarare să poată fi luate cu celeritate și în cunoștință de cauză;

10. Amânare termen implementare proiecte finanțate prin Start-up Nation 2018 (cel puțin până la sfârșitul anului 2020);

11. Pentru a preveni riscul de sistare a furnizării utilităților către unitățile medicale – INCLUSIV CELE MEDICAL VETERINARE -, modificarea ordinului ministrului economiei privind lista infrastructurilor critice. Crearea de echipe de intervenție rapidă (pot avea personal mixt – angajați de la stat și mediu privat), subvenționate de către Guvern. La ora actuală, deși legislația permite includerea în lista de infrastructură critică a tuturor elementelor de pe lanțul de distribuție de utilități pentru spitale sunt foare multe care nu sunt incluse. De exemplu, pe partea de furnizare a energiei electrice ar trebui incluse urgent stațiile și punctele de transformare care deservesc spitale de la distribuitori (ex. Enel, CEZ, Electrica etc.);

12. Urgentarea emiterii cărților de identitate electronice – pentru a implementa măsuri care permit populației depunerea/obținerea de documente online (în lipsa certificatelor electronice);

13. Urgentarea adoptării Hotărârii de Guvern, pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Despre Uniunea Profesiilor Liberale din România

Profesor, economist și finanțist cu experiență, Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu a fost director al Finanțelor Publice Brașov, deputat în Parlamentul României (2008-2016) și ministru de Finanțe. În anul 2011, prestigioasa revistă „The Banker”, din grupul Financial Times, l-a desemnat „Ministrul de Finanțe al Anului”.

Înființată la 11 iunie 2001, Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.

UPLR este formată din asociații de profesii liberale (arhitecți, auditori financiari, avocați, consultanți fiscali, evaluatori autorizați, farmaciști, notari publici, practicieni în insolvență, asistenți sociali, consultanți în management, consilieri în proprietate industrială, experți tehnici, geodezi, medici veterinari, lichidatori și administratori judiciari etc.) și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său.

UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale.

Organul executiv al UPLR îl reprezintă Biroul Executiv, structură din care fac parte:

– Adrian Vascu – președinte, reprezentând Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România;
– Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu (foto) – prim-vicepreședinte, reprezentând Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România;
– Dan Manolescu – vicepreședinte, reprezentând Camera Consultanților Fiscali. (foto: Mediafax)

DIstribuie
Publicitate