Ansamblu rezidenţial de 20 de case în zona străzii Plugarilor – Dihamului la Braşov

Conform prevederilor documentaţiei de urbanism, ansamblul de locuinţe „Trepte Living” de pe str. Plugarilor, aprobată prin HCL 4/2009, se află într-o zonă cu interdicţie temporară de construire până la întocmire Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), fiind situat parţial în zonă de protecţie a unei magistrale de gaz.

Consiliul Local va discuta și aproba PUD-ul în vederea reglementării retragerilor faţă de limita de proprietate a amplasării construcţiilor propuse în cadrul terenului studiat şi rezolvării accesului la acestea.

Publicitate

Beneficiarul, Trepte SRL, doreşte să realizeze un ansamblu rezidenţial  care constă în construirea a 20 de case de locuit. Prin documentaţia depusă spre avizare, arhitectura construcţiilor va respecta caracterul general al zonei.

Casele vor avea structura realizată din cărămidă, cu fundaţii continue de beton, planșee din beton armat, şarpantă din lemn cu învelitoare din țigla.  Regimul de înălțime propus: P +1+E. Pentru o unitate lcoativă, suprafata lotului este cuprinsa intre: 228 – 250 mp. Suprafata construita: 70 mp, suprafata desfasurata: 141,60 mp, suprafata utila totala: 105 mp, suprafata gradina cuprinsa intre: 120 – 150 mp.

În cadrul ansamblului rezidențial, spatiile verzi la nivelul solului sunt de 2071,0 mp. Ansamblul va cuprinde un loc de joaca pentru copii și un teren de sport.

Accesul auto şi pietonal se face din str. Plugarilor, respectiv din str. Dihamului. Locurile de parcare se realizează numai în interiorul proprietăţilor, conform avizului Comisiei de circulaţie. Construcţiile se vor racorda la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, conform avizelor deţinătorilor de reţele.

 

DIstribuie
Publicitate